Sigorta Hukuku

İşletmelerin yaptığı hatalar ya da bireylerin sahip oldukları haklardan haberdar olmaması, bu alandaki hukuki sorunları da beraberinde getiriyor. Bu sorunları en aza indirgemek ve insanlara sahip oldukları hakları tanıtabilmek, anlatabilmek ve sorunları kısa sürede çözebilmek adına sigorta hukukuna her zaman için ihtiyacımız olacaktır.

Yaşanan sorunların sigorta kapsamında olup olmadığı, her iki tarafın bu tür durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği ve yasal sürecin nasıl işleyeceği gibi soru işaretleri, sigorta hukuku ile birlikte resmi olarak yanıt buluyor.

A. Hayat Sigortaları Hangileridir?

Hayat sigortaları, küçük tasarrufların yıllar içinde birikip kişilerin refah seviyelerini ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik yapılan sigortalardır. Yapılan ödemeler sigorta şirketi tarafından bir fonda toplanır ve değer kazanacak şekilde idare edilir.

Hayat sigortaları ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’de bu sigorta çeşidi altında yer alan sigortalar şunlardır:

a) Ölüm Hali Sigortası: Sigortalının ölümü halinde mirasçılarına veya sigorta sözleşmesinde belirlediği kişilere birikmiş tazminat ödemesi yapılır.

b) Grup Hayat Sigortası: Aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan en az 10 kişi olacak şekilde yapılan hayat sigortasıdır. Vefat, kazaya bağlı vefat, sürekli sakatlık gibi durumlarda sigorta bedeli üzerinden tazminat ödenir.

c) Maluliyet Sigortası: Sigorta poliçesine dahil olan bir kaza durumu sonrasında kişinin sürekli sakatlığa maruz kaldığında tazminat ödenmektedir.

d) Ferdi Kaza Sigortası: Ani ve beklenmedik kazalara karşı güvence sağlar. Ölüm, kaza, sağlıkla ilgili durumlarda poliçede belirlenen oranlarda tazminat ödemesi yapılır.

e) Sağlık Sigortası: Kişilerin hastalık risklerini kapsayan sigortadır. Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarında geçerlidir. Yatarak ve ayakta tedaviyi kapsayabilir ve tedavi masraflarının karşılanması amaçlanır.

f) Özel Durum Sigortası: Diğer sigortaların kapsamına girmeyen özel durumlar için kişilerin isteklerine bağlı olarak yapılan sigortalardır. Poliçelerde yer almayan hastalıklar,

kaza risklerine karşı yapılır ve prim ödemeleri risk grubunun azlığı dolayısıyla diğer sigortalardan yüksek olabilir.

 

B. Hayat Dışı Sigortalar Hangileridir?

Bu sigorta çeşidi maddi kayıpların ve hasarların karşılanmasına yöneliktir. Ev, araba

ve işyerlerinde meydana gelme ihtimali olan ve maddi olarak ölçülebilen riskleri kapsar.

  •  Yangın Sigortası
  •  Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
  •  Araç sigortası (kasko sigortası, trafik sigortası)
  •  Kaza sigortaları
  •  Nakliye (taşımacılık) sigortaları
  •  Tarımsal sigortalar
  •  Makine sigortaları gibi türleri mevcuttur.

 

Turanoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookies) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

Yol Tarifi